Bønnehelger

På Herrens tiltale samles vi i Sion-kyrkja til bønnehelg en gang i måneden.

Tidspunkt for bønnehelgene finner du i vårt program.

Dette er noen av de Ordene vi bygger bønnetjenesten på:

  • ”Når så mitt folk (menigheten), som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.” 2.Krøn. 7:14
  • ”Jeg lette blant dem etter en mann (menighet) som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke ville ødelegge det” 1.Kong. 18:30
  • ”Og han (Elias) satte i stand Herrens alter som var nedrevet.” 1.Kong 18:30

Derfor er vår visjon for bønnetjenesten:

  • En profetisk bønnetjeneste oppreist midt i menigheten, der hellige hender, renset i Jesu blod, blir løftet i forbønn over nasjonen, ber om nåde og i kraft av Jesu Kristi oppstandelse står mørket midt imot, river ned festningsverker og proklamerer for makter og myndigheter at Jesus Kristus er Herre!
  • Å be om sann enhet blant Guds folk. Enhet i lyset , uten hykleri, født av Gud.

En bønnehelg foregår slik:

  • Fredag kl. 19.00: Lovprisningsmøte. Vi kommer innfor Herrens porter med takkesang, priser Gud og innvier oss for Ham.
  • Lørdag kl. 11.00 og 19.00: Bønnesamling. Vi søker å høre hva Ånden sier til menigheten, og å la våre bønner være ledet av åpenbaring.
  • Søndag kl 10.00: Nattverdsgudstjeneste. Lovsang, Guds ord, nattverd og mulighet for forbønn. Middag m/kaffe.

Tidspunkt for bønnehelgene finner du i vårt program.