Om Sion-kyrkja

Vi er en menighet tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge.

Menighetens lokale ligger midt i Seljord sentrum, vis-à-vis Telesenteret.

Menighetens lederskap består av:

  • Pastor May Heggtveit
  • Eldste Kjetil Heggtveit
  • Eldste Anny Fosse
  • Eldste Steinar Fossan

Les mer om menighetens historie ved å klikke her!